Fáilte
Fáilte chuig Cáin Mhótair Ar Líne, seirbhís slán arna soláthar ag An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus údaráis áitiúla na hÉireann. Tá súil againn go bhfuil an láithreán seo úsáideach agus áisiúil duit, is cuma más ag brabhsáil atá tú nó ag iarraidh do cháin mhótair a íoc. Más rud é go bhfuil aon cheisteanna agat i dtaodh na seirbhíse seo, téigh i dteagmháil linn.


MÓTARCHÁIN A ÍOC AR LÍNE
Eolas maidir leis an bpróiseas mótarchánach ar líne
>>  Léigh an téacs uilig


RABHADH: CAMSCÉIM RÍOMHPHOIST

Tugadh faoi deara sa Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le deireannas gur seoladh ríomhphoist chalaoiseacha amach a raibh an Roinn luaite mar sheoltóir leo inar iarradh sonraí feithicle agus faisnéis billeála ó úinéirí feithiclí i ndáil leis an idirbheart mótarchánach ba dheireanaí dá gcuid.

Níorbh í an Roinn a sheol amach na ríomhphoist sin.

Ní sheoltar ríomhphoist amach ón Roinn riamh ag iarraidh ar chustaiméirí faisnéis phearsanta a bhaineann leo a sheoladh chuig an Roinn le ríomhphost, nó a thabhairt trí fhuinneog preabtha aníos.

Ba cheart do dhuine ar bith a fhaigheann ríomhphost atá in ainm teacht ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, agus a bhfuil amhras air gur ríomhphost calaoiseach nó camscéime atá ann, é a scrios.

Ba cheart d'aon duine a thug faisnéis phearsanta mar fhreagra ar na ríomhphoist calaoiseacha sin dul i dteagmháil láithreach bonn lena bhanc, nó leis an gcuideachta a d'eisgh a chárta creidmheasa.

Téigh le do thoil go dtí suíomh idirlín na Roinne agus breathnaigh ar ár leathanach Príobháideachta agus Slándála. Tá cur síos ann faoin gcaoí a n-aistrítear sonraí ó bhrabhsálaí do ríomhaire go dtí suíomh idirlín na Roinne.

dotted line

LEAN AR AGHAIDH CHUN CÁIN A ÍOC AR D'FHEITHICIL
Uimhir chlárúcháin   Uimhir aitheantais phearsanta
 
Asghabháil PIN


FÓGAIR RÁITEAS UM NEAMHÚSÁID SEALADACH MÓTARFHEITHICIL
Más mian leat fógra um neamhúsáid mótarfheithicil a dhéanamh, le do thoil
>>  Cliceáil anseo