Fáilte
Fáilte chuig Cáin Mhótair Ar Líne, seirbhís slán arna soláthar ag An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus údaráis áitiúla na hÉireann. Tá súil againn go bhfuil an láithreán seo úsáideach agus áisiúil duit, is cuma más ag brabhsáil atá tú nó ag iarraidh do cháin mhótair a íoc. Más rud é go bhfuil aon cheisteanna agat i dtaodh na seirbhíse seo, téigh i dteagmháil linn.


MÓTARCHÁIN A ÍOC AR LÍNE
Eolas maidir leis an bpróiseas mótarchánach ar líne
>>  Léigh an téacs uilig


FÓGRA D'ÚINÉIRÍ FHEITHICLÍ EARRAÍ ALTACHA
Más úinéir tú d'fheithicil altach a raibh tionchar ag breithiúnas an Chúirt Achomhairc (21 Deireadh Fómhair 2015) air (Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí v . Perennial Freight Limited), ní féidir a thuilleadh cáin mótar a íoc ar-líne mar gheall ar athruithe a rinneadh ar do thaifead feithicle ó gur eisíodh do fhógra athnuachana. Is féidir d'iarratas ar athnuachan mótarchánach a dhéanamh go pearsanta nó tríd an bpost chuig d'oifig mhótarchánach áitiúil (tá sonraí teagmhála sa tascbharra ar thaobh na láimhe clé den leathanach).


LEAN AR AGHAIDH CHUN CÁIN A ÍOC AR D'FHEITHICIL
Uimhir chlárúcháin   Uimhir aitheantais phearsanta
 
Asghabháil PIN


FÓGAIR RÁITEAS UM NEAMHÚSÁID SEALADACH MÓTARFHEITHICIL
Más mian leat fógra um neamhúsáid mótarfheithicil a dhéanamh, le do thoil
>>  Cliceáil anseo